ArtBAR® jsou mobilní, autorsky umělecké prvky vyvinuté pro realizaci organizačně bezpečnostních řešení především v městském veřejném prostoru.

Mobilní umělecký a organizačně bezpečnostní prvek ARTBAR


Mobilní prvky městského mobiliáře "Umění a bezpečí"


Mobilní prvky městského mobiliáře

 • ArtBAR® jsou mobilní, autorsky umělecké prvky vyvinuté pro realizaci organizačně bezpečnostních řešení především v městském veřejném prostoru.
 • Prvky ArtBAR® zcela přirozeně propojují bezpečnostně-technickou funkcionalitu s estetickými požadavky veřejného prostoru měst a obcí.
 • V návaznosti na dokument „Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020“ schválený vládou dne 19.dubna 2017, jsou prvky ArtBAR® vhodné pro řešení ochrany měkkých cílů proti útokům za použití vozidla.

Funkcionality prvků ArtBAR®

 • Organizační a oddělovací funkce – schopnost oddělení sdílených prostorů od motorové dopravy (pěší zóna, prostor náměstí nebo jiných veřejných prostranství při pořádání např. trhů, slavností, koncertů, sportovních akcí, veřejných shromáždění apod.).
 • Umělecko estetická funkce – naplnění myšlenky „umění do ulic“. I při vysoké míře zabezpečení nevzniká pocit pobytu v „ohrožené zóně možného teroristického útoku“, ale spíše návštěvy venkovní galerie.
 • Bezpečnostní funkce – minimalizace rizika ohrožení obyvatel vlivem nežádoucího úmyslného či neúmyslného vniknutí vozidla do vymezeného prostoru.
 • Enviromentální funkce – konstrukce s extrémně vysokým podílem recyklovaných materiálů.

Všechny navržené prvky ArtBAR® vycházejí ze stejné konstrukce - aktuálně je připraven k nasazení a využití prvek "KOČKA"

Obchodní možnosti využití prvků ArtBAR®

 • Přímý prodej
 • Krátkodobý pronájem
 • Dlouhodobý pronájem

Součástí dodávky prvků ArtBAR® může být

 • Konzultace či zpracování návrhu rozmístění pověřeným bezpečnostním specialistou
 • Transport a instalace
 • Oprava a údržba

V případech přímého prodeje nebo dlouhodobého pronájmu lze pro výrobu prvku ArtBAR® použít vlastní motiv. Vhodnost návrhu personifikovaného prvku ArtBAR® musí být posouzena našimi výtvarníky, technology a statiky.

Dokumenty ke stažení:

ArtBAR® - brožura

ArtBAR® - konstrukční řešení prvku

Základní technické parametry prvku "KOČKA"

Deset předností a výhod prvků ArtBAR®

 • Prvky lze využít pro dlouhodobou i dočasnou instalaci bez nutnosti spojení s podložím.
 • Prvky lze instalovat prakticky na všechny druhy městských povrchů včetně povrchů nezpevněných.
 • Spodní kontaktní plocha prvku je opatřena vysoce houževnatou elastickou vrstvou, která zajišťuje instalaci i na povrchy citlivé na mechanické poškození.
 • Pro jednoduchou a rychlou instalaci a manipulaci pomocí zdvihacího zařízení je prvek v horní části opatřen patentním odnímatelným závěsným prvkem.
 • Všechny prvky jsou vybaveny přípravou pro možnost zvýšení neprostupnosti při systémové instalaci početné sestavy formou vzájemného propojení více prvků ArtBAR® pomocí patentovaného brzdného lanového systému PROBAR®.
 • Jednotlivé prvky svojí definovanou hmotností i vnější geometrií detailů zajišťují vysokou stabilitu při snaze o jejich násilné překlopení či přemístění (vandalské chování).
 • Každý prvek je konstruován tak, aby si jeho geometrie vnějšího celku zachovala stabilitu a definované výškové parametry i po překlopení násilným atakem na kteroukoliv stranu.
 • Prvky jsou opatřeny povrchem odolným vůči povětrnosti s funkcí snadného čištění (prach, špína, malování, grafity).
 • Pro výrobu  prvků lze, kromě standardních betonových směsí, plně využít i jednodruhový betonový recyklát např. před drcené železniční betonové pražce. Betonářská výztuž je ze 100 % nahrazena jinak nevyužitelnými technologickými zbytky ze zajišťování a zpevňování skalních objektů. Jedná se dvoj zákrutovou ocelovou síť z vysokopevnostní uhlíkaté oceli.
 • Prvky ArtBAR® lze umělecky sladit s konkrétním místem použití. V rámci měst a obcí lze přizpůsobit danému „Génius loci“.

Kontaktní osoba


Ing. Jan Pohůnek, MBA

607 058 411