Středisko geotechnického inženýringu


Středisko geotechnického inženýringu poskytuje služby dle potřeb zákazníků zejména v oblastech vytváření odborných posudků, pasportizací a geotechnické přípravy staveb. Svoje aktivity umíme efektivně provázat s partnerskou realizační firmou STRIX Chomutov, a.s. a nabízet tak komplexní služby pro územně správní celky, soukromé majitele i stavební společnosti.

Nabídka služeb


Provádění inženýrsko-geologických průzkumů a geotechnických posouzení

Více o činnosti

Pasportizace skalních útvarů a geotechnických rizik s využitím systému NEMETON 2013

Více o činnosti

Komplexní inženýring v přípravě projektů

Více o činnosti

Dozory na stavbách

Více o činnosti

Fotogalerie


Kontaktní osoba


Mgr. Pavel Tichý

603 574 140