Jednorázové, opakované či průběžné zkoušky a testy

Naši geologové a technici jsou schopni nabízet i řadu dalších jednorázových, opakovaných či průběžných zkoušek a testů:

  • Měření hladiny podzemní vody ve vrtech provádíme buď pomocí ručního hladinoměru, nebo formou kontinuálního elektronického sledování. Kontinuální měření je realizováno pomocí měřidla s vibrační strunou fungující na technologii SigFox.

 

  • Pomocí hydraulické soustavy provádíme tahové zkoušky kotevních bodů. Kotevní prvek je namáhám, buď na hodnotu stanovenou v projektu, nebo do vytržení ve směru jeho předpokládaného zatížení. Cílem zkoušky je prokázat únosnost kotevního prvku v daných geologických podmínkách. Tento systém měření je využitelný ve skalním prostředí na železných a kompozitních kotevních prvcích. Zkoušky je možné provádět i ve zcela zvětralém prostředí.

 

Reference:

  • Měření seismických otřesů v kamenolomu Měrunice, objednatel: SeDyn s.r.o. – Miloslav Žilák, od 2017 – dosud.
  • Osazení vrtů na DNT kontinuálním monitoringem hladin vody (ve spolupráci se STRIX Chomutov, a.s.), objednatel Severočeské doly, a.s, 2018.
  • Automatizace hydrogeologického monitoringu na DNT, etapa 2 (ve spolupráci se STRIX Chomutov, a.s.), objednatel Severočeské doly, a.s., 2019-2020
  • Digitalizace hydrogeologického monitorovacího systému DB (ve spolupráci se STRIX Chomutov, a.s.) 2019-2020