Letecký monitoring

Kromě realizace standardních leteckých služeb nabízíme pomocí profesionálních bezpilotních letadel využití především pro technické účely provádění inspekční činnosti s následným vyhodnocením.
Na základě využití našich RGB senzorů, fotogrammetrie a multispektrálních kamer nabízíme služby v oblasti:
Pasportizace vegetace, a to od nízko vzrostlých porostů až po souvisle zalesněné plochy. Výstupními daty potom je přesné polohové určení jednotlivých stromů (prvků vegetace), včetně stanovení základních vegetačních hodnot určených porostů.
Určení a diagnostika závad a poškození ve stavebnictví, ve správě vodních ploch, ve správě vodních děl, a to vše především v těžko přístupných lokalitách.

Referenční projekty:

  • ŘSD – pasportizace na D6
  • SŽ – pasportizace ochranného pásma
  • Povodí Vltava – Slapy – monitoring eroze břehového pásma