Provádění inženýrsko-geologických průzkumů a geotechnických posouzení

Inženýrsko-geologické průzkumy jsou prováděny podle platné ČSN P 73 1005. Naše činnost zahrnuje i provádění geotechnických posouzení, včetně průzkumů skalních stěn s využitím horolezecké techniky. Veškeré výsledky jsou zpracovány do elektronické podoby – doba zpracování těchto výstupů závisí na objemu a náročnosti provedených prací. V průměru se jedná o 2-3 dny.

Reference:

  • Inženýrsko-geologický průzkum a posouzení skalního masivu na p.p.č 10/1 v k.ú. Loket, objednatel město Loket, 2019
  • Inženýrsko-geologický průzkum a posouzení stavu tunelu na plavení dřeva na Jeleních Vrších, objednatel Dopravoprojekt Brno, a.s., 2019
  • Inženýrsko-geologický průzkum a posouzení skalního masivu na p.p.č. 10/2 v k.ú. Loket, objednatel město Loket, 2019
  • Inženýrsko-geologický průzkum skalního masivu Prunéřov, objednatel Lesy ČR, 2020
  • Inženýrsko-geologický průzkum skalního masivu na pozemku p.p.č. 2301/1 v k.ú. Česká Kamenice, objednatel město Česká Kamenice, 2020
  • Zpracování geotechnických posouzení na zajištění skalních sesuvů v Lokti, objednatel město Loket, 2019
  • Posouzení skalního zářezu v úseku Pačejov – Nepomuk, objednatel Správa železnic, státní organizace, 2019
  • Posouzení skalní stěny uvnitř Pivovarských sklepů, objednatel Zámek Mitrowicz, 2019
  • Posouzení skalního masivu na p.č. 1727/47 v k.ú. Bílina, objednatel město Bílina, 2019
  • Návrh opatření pro zajištění skalního svahu za hotelem Romania v Karlových Varech, objednatel Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., 2020