Pasportizace skalních útvarů a geotechnických rizik s využitím systému NEMETON 2013

Systém NEMETON 2013 byl vyvinut v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Tato činnost vychází z přímého posouzení geotechnického rizika či stavu skalního objektu in situ, za pomoci tzv. pasportizačního listu, do kterého jsou postupně přenášeny poznatky dokumentované v konkrétní lokalitě. Takto získané informace jsou postupně vkládány do systému NEMETON 2013. Výstupem z tohoto systému je posouzení a identifikace rizikovosti skalního masivu, včetně navržení optimálního a ekonomicky přívětivého sanačního zásahu, který bude nejen efektivní, ale i trvale udržitelný. Provedení kvalitní pasportizace je limitováno povětrnostními vlivy – zejména sněhem. Doba zpracování finálních výstupů je závislá na objemu a náročnosti provedených prací, avšak zpravidla nepřesahuje dobu 1-2 dnů.

Reference:

  • Pasportizace skalních útvarů v Rychnově nad Kněžnou a Panské Habrové, objednatel město Rychnov nad Kněžnou, 2018
  • Posouzení skalního zářezu v úseku Pačejov Nepomuk, objednatel Správa železnic, státní organizace, 2019
  • Posouzení skalní stěny uvnitř Pivovarských sklepů, objednatel Zámek Mitrowicz, 2019
  • Posouzení skalního masivu na p.č. 1727/47 v k.ú. Bílina, objednatel město Bílina, 2019
  • Pasportizace skalních a zemních svahů podél silnic I. třídy a D6 v Karlovarském kraji, objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary, 2020