Komplexní inženýring v přípravě projektů

V rámci komplexního inženýringu v přípravě projektů zajištujeme komunikaci s úřady a veškerá povolení souvisejících s řešením konkrétního projektového záměru. Naše činnost zahrnuje i konzultační činnost nejen v geotechnické problematice, ale i v oblasti sanací skal, které patří mezi hlavní náplně činnosti naší společnosti, včetně zpracování projektové dokumentace a cenových nabídek na realizaci projektu.

Reference:

 • Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně), objednatel SUDOP Praha, realizace 2018-2021
 • Sanace svahu v ulici Březí, obec Plaveč, objednatel obec Plaveč, 2018
 • PD na akci sanace skalního svahu podél silnice II/318 v Rychnově nad Kněžnou, objednatel město Rychnov nad Kněžnou, 2018
 • Sanace rozpadajícího se skalního masivu na p.č. 4813/1 v k.ú. Ústí nad Labem, objednatel Státní pozemkový úřad, 2018
 • Hrad Valdštejn – stabilizace skalního podloží, objednatel Národní památkový ústav, 2018
 • Sanace skalního zářezu v km 88,630 – 88,900 v trati Pardubice – Liberec, objednatel Projekt Servis spol. s.r.o., 2018-2020
 • Sanace svahu náspu v km 133,950 – 133,984 v úseku Sychrov – Hodkovice nad Mohelkou, objednatel Správa železnic, státní organizace, 2018-2020
 • Projekt automatizace hladin podzemních na DNT – etapa 2 (ve spolupráci se STRIX Chomutov, a.s.), objednatel Severočeské doly, a.s., 2019
 • Projekt digitalizace hydrogeologického monitorovacího systému DB (ve spolupráci se STRIX Chomutov, a.s.), objednatel Severočeské doly, a.s. 2019
 • Zpracování zadávací dokumentace pro rozšíření skluzu a přepadu u VD Letovice, objednatel SWECO Hydroprojekt a.s., 2019
 • Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 2. stavba, objednatel Správa železnic, státní organizace, 2019-2020
 • Zpracování PD pro zpřístupnění jeskyně na Hněvíně, objednatel Statutární město Most, 2020-2021
 • PD – Sanace skalního masivu za č.p. 104 v k.ú. Vinaře, objednatel obec Vinaře, 2020
 • Projekt digitalizace hydrogeologického monitorovacího systému DB – etapa 3 (ve spolupráci se STRIX Chomutov, a.s.), objednatel Severočeské doly, a.s., 2020
 • PD – Sanace skalního masivu v obci Litohlavy, objednatel obec Litohlavy, 2020-2021
 • EDS – vypracování projektové dokumentace – rekonstrukce zajištění svahů nad přístupovou komunikací, objednatel ČEZ, a.s., 2020-2021