Měření – pasportizace

Provádíme profesionální letecké fotogrammetrické měření a pasportizace, které realizujeme s přesností ověřenou geodetickou autoritou.
Měření jsou prováděna za účelem určení přesných plošných rozměrů v rámci realizace liniových staveb, ochranných pásem silničních a železničních komunikací nebo vodních ploch.
V rámci realizace leteckých fotogrammetrických měření jsme schopni určit přesný objem hmot, a to jak povrchových, tak odtěžených. Dodávané měřící služby garantujeme s ověřením výstupních dat geodetickou autoritou.
Veškerá měření jsou realizována v požadované geodetické přesnosti.

o Referenční ukázky:

  • STRIX Chomutov, a.s. – plochy-objemy
  • STRIX Chomutov, a.s. + Chládek a Tintěra – Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek – Dalovice
  • Sázava – Štemberk
  • Pačejov
  • Sudovo
  • Povodí Vltava a.s. – Slapská přehrada
  • Povodí Ohře a.s.
  • ČEZ a.s.- EDS
  • ŘSD – pilotní mosty
  • SŽ – pilotní nádraží