Středisko BOZP


Provádíme zajištění inženýringu v oblasti BOZP – identifikace a zpracování rizik na pracovištích včetně návrhu opatření pro eliminaci rizika a návrhu příslušných OOPP pro každou pracovní pozici

Nabídka služeb


Inženýring v oblasti BOZP

  • Identifikace rizik a návrh opatření
  • Návrhy a realizace školení pro práce ve výškách podle NV 362/2005 Sb.,
  • Návrhy vybavení a OOPP
  • Revize OOPP pro práci ve výškách
  • Prodej OOPP pro práci ve výškách
  • Výkon OZO v prevenci rizik BOZP a koordinátora BOZP na stavbách

 

Reference:

  • Činnost OZO v prevenci rizik a KOO BOZP ve firmě STRIX Chomutov, a.s., od roku 2017 – dosud
  • Činnost koordinátora BOZP pro akci VD Lipno I – oprava schodiště ŠNV, objednatel Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, 2019

Kontaktní osoba