Dlouhodobé sledování fyzikálních veličin

 • Díky vlastní komunikační ústředně Gemon fungující v síti SigFox umíme sledovat jemné pohyby skalních dilatací, náklony skalních objektů a bloků ale i například výšku podzemních vod ve vrtu.
 • Systém byl primárně vyvinut pro nasazení v nepřístupných skalních terénech pro přesné měření výše uvedených veličin.
 • Využitelný je však všude tam, kde se mohou přednosti systému uplatnit, jako je třeba na památkových objektech, mostních konstrukcích, vodních dílech a podobně.

Výhody systému:

 • Možnost systém provozovat ostrovně bez přívodu energie
 • Korekce měřených veličin dle snímané teploty.
 • Možnost dálkového přenosu dat a jejich vizualizace na www.
 • Možnost připojení na výstražné systémy jako jsou například semafory či SMS bránu, která může rozeslat předem definované varovné zprávy.
 • Zabýváme se i měřením pohybů zemních svahů a konstrukcí. Toto měření může sloužit jako prevence zemních sesuvů a ke sledování sesedání zemních konstrukcí. Nabízíme jak opakované ruční měření, tak možnost nasazení kontinuálního měření v inklinometrických pažnicích ve vertikálním i horizontálním směru. Měření probíhá pomocí MENS senzorů v řádovou přesností 0,005° v rozsahu +/- 10°.
 • Nabízíme vlastní zařízení pro mechanickou detekci dvou základních stavů 0/1. Využívané je zejména pro detekci aktivace kluzné brzdy na dynamických bariérách, ale je možné jej využít k detekci změny stavu jakýchkoliv mechanických zařízení.

Reference:

 • Instalace prvků geotechnického monitoringu pro Přírodovědeckou fakultu UK v oblasti Česko-Saského Švýcarska v rámci projektu přeshraniční spolupráce GEORISK. 2019–2021.
 • Instalace prvků geotechnického monitoringu na hradě Strečno. Objednatel Arcadis geotechnika, 03/2017